Performans aralığı

İçme suyu arıtma

İçme suyunun en yüksek kalitede olmasını garanti etmek.

Su, yaşamsal kaynaklardan olup gezegenimizdeki suyun ancak % 3’ü tatlı su. Ekonomik olarak, bu kaynaklardan ancak % 10’u kullanılabiliyor. İnsanlardan 1,1 milyarının temiz içme suyuna erişemediği ve şimdiden 30 ülkede su kıtlığı çekilmekte olduğu tahmin ediliyor. Su, 21. yüzyılın en yaşamsal ham maddesi olduğundan güvenli su temini, gelecek yıllar için küresel en önemli hedeflerden biri olarak görülüyor.

Güvenli içme suyu temini, günümüzde bir çok yerde en son teknolojiyi kullanmadan mümkün olmuyor. İçme suyunun arıtılmasına ve suyun yeniden kullanılmasına yönelik yenilikçi teknolojiler, dünyanın tüm bölgelerinde önem kazanıyor.

WABAG, zorlu bu soruna kapsamlı ve son derecede nitelikli çözümlerden oluşan ürün yelpazesiyle yanıt vermekte olup suyun arıtılması için farklı su kaynakları doğrulusunda kimyasal, fiziksel ve biyolojik proseslerden oluşan geniş bir yelpaze sunuyor:

  • Yer altı suyu
  • Yüzey suyu
  • Deniz suyu ve hafif tuzlu su
  • Arıtılmış atık su (içilebilir suyu yeniden kullanma)

WABAG’ın performansı, içme suyu ve atık su sektörlerindeki en sıkı limitlerin tümünü karşılıyor olup birçok durumda, gelecekteki gelişmeler de hesaba katılıyor. Tesisleri en yüksek standarttan tasarlayıp yaparak çevreye yönelik yüklerin önlenmesine/giderilmesine bilimsel teknik bilgimiz ve proses geliştirmeye yönelik sürekli çalışmamız vasıtasıyla katkıda bulunuyoruz.

Seçilmiş referanslar:

 

 

sustainable solutions. for a better life