Performans aralığı

Sanayi atık suyu arıtma

Sanayi atık suyu, çeşitli yabancı maddeler içerdiğinden arıtılması, yalnızca bu nedenle özel bir çaba ister. Üstelik, dışarıya akan sanayi atık suyuna ilişkin yayıntı sınırları sürekli olarak daha sıkılaştırılıyor. Çeşitli üretim proseslerindeki kapalı devreler ve ürün geri kazanma, imalat şirketleri arasında birer öncelik olarak giderek artan ölçüde ortaya çıkıyorlar. Bu önlemler, sucul ekosistemlerin korunmasına ek bir katkıyı yansıtıyor olup büyük bir gider kısma potansiyeline sahip.
WABAG olarak, sanayi atık suyu arıtma sektöründeki yıllara dayanan deneyimimize atıfta bulunabiliriz. Bu deneyimin sonucundaki uzmanlık, sonraki her tesisin teknik ve ekonomik optimizasyonu için avantaj sağlayacak şekilde kullanılıyor. Arıtma proseslerinde mekanik, biyolojik ve kimyasal-fiziksel proses adımları yer alabilir.

Atık suyun biyolojik, oksijensiz arıtılması durumunda göreneksel prosesleri ve yerden tasarruf sağlayan performansı yüksek reaktörler kullanıyoruz. Dünyanın en sık kullanılan UASB prosesi bazında olmak üzere büyük ölçekli çok sayıda tesisi tamamlamış bulunuyoruz. Atık suların karakteristiklerine uygun olarak, aktif çamur prosesi veya daha az kirli sular için performansı yüksek BIOPUR® sistemimiz gibi başka sistemlerden de yararlanılıyor. Temizlik gereklerinin—suyun yeniden kullanılmasının amaçlandığı durumlardaki gibi—çok yüksek olması halinde batırma veya harici zarlarla Diyaframlı prosesleri kullanıyoruz. Bunların avantajları, sıvı kaynaklardan kayda değer tasarruflar ve deşarj edilen atık suyun hemen hemen sıfıra düşmesi oluyor.

Aşağıdaki prosesler kullanılıyor:

  • Oksijenli biyolojik prosesler
  • Oksijensiz biyolojik prosesler
  • Kimyasal-fiziksel prosesler

WABAG, dışarıya akan atık suyun arıtılması kavramlarını sanayi dallarının—gıda işleme için oksijenli ve oksijensiz/oksijenli sistemler, kimyasal sanayisi için Diyaframlı biyo-reaktör sistemleri ve çeşitli dallar için atık suyu yeniden kullanma tasarıları dahil—en geniş çeşitliliği içinde gerçekleştirmiş bulunuyor.

Seçilmiş referanslar:

 

sustainable solutions. for a better life