Suyu yeniden Kullanma

Suyu yeniden Kullanma

Suyun geri dönüştürülmesiyle sürdürülebilirlik

 • Sanayi suyunu yeniden kullanma
 • Belediye suyunu yeniden kullanma
 • İçilebilir suyu yeniden kullanma

Suyu geri dönüştürme kavramlarının sürdürülebilir su yönetim stratejileri kapsamında kullanılması, suyun yararlanılabilirliğinin sınırlılığı ve var olan rezervleri korumanın gerekliliği bakımından çok çok büyün önem taşıyor. Suyun geri dönüştürülmesi, çok değerli bu kaynağın gerek özel, ticari, tarımsal ve sınai ihtiyaçlar için yararlanılabilirliğini olduğu kadar temin güvenliğini de arttırır.

WABAG, son yıllarda, hem belediyelere hem sanayilere ilişkin su geri dönüştürme ve yeniden kullanma projeleri yelpazesini son yıllarda tamamlamış durumda.

WABAG, sanayi sektöründe kağıt hamuru ve kağıt, gıda, dokumacılık, kimyasal sektörleri yanı sıra petrol rafinerileri için atık su ıslah tesislerinin planlanması ve tamamlanması üzerine odaklanmış bulunuyor. Bu tesisler, müşterilerin tam memnuniyeti sağlanarak tamamlandı.

WABAG, ayrıca, Namibya’ Windhoek’te dünyadaki—atık suyun içme suyuna geri dönüştürülmesine yönelik—ilk tesisi inşa etti.

Yabancı maddelerin giderilmesi ve hijyen standartları gibi ekonomik ve talep kıstaslarını yenilikçi proseslerin gerçekleştirilmesine her zaman uyguluyoruz.

WABAG, aşağıdaki başlıca teknolojileri kullanıyor:

 • Diyaframlı aktif çamur prosesi (MBR)
 • Diyaframlı filtreden geçirme (MF, UF, NF)
 • Ters ozmos (RO)
 • Biyo-filtreden geçirme

Daha fazla bilgi:

 • Yenilikler
 • Diyaframlı aktif çamur prosesi (MBR)
 • Diyaframlı filtreden geçirme (MF, UF, NF)
 • Ters ozmos (RO)
 • Biyo-filitreden geçirme
 • Çok-Bariyerli Sistemler

 

sustainable solutions. for a better life